Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,974 33 120 190
#2 Mista-mage123 14 1 115 145
#3 NImetz 2,747 159 125 130
#4 TikTik 5,315 191 130 130
#5 Nitan 4,692 166 125 125
#6 Leofox 1,484 27 110 115
#7 Edward5534 2,338 38 105 115
#8 Truth-seek 1,023 8 65 115
#9 Hollow_Hitsu 4,045 91 105 115
#10 Silant Turtle 2,749 34 110 115
#11 GoldenAndSilver 5,082 30 105 110
#12 Kousuke Seto 1,597 26 105 105
#13 ShiningSpear 5,735 27 105 105
#14 TheEternalOfNothingness 692 2 105 105
#15 IAmEdd 2,460 51 95 100
#16 Shinobi_Bound 2,460 173 95 100
#17 TheDarkRose 4,185 6 95 95
#18 Jin Kisaragi 2,756 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,505 46 90 90
#20 Naruhi 5,233 46 75 75
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era