Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,974 33 120 190
#2 Mista-mage123 103 1 115 145
#3 NImetz 2,752 159 125 130
#4 TikTik 5,948 197 130 130
#5 Nitan 5,581 185 125 125
#6 Shinobi_Bound 3,455 186 120 125
#7 Leofox 2,242 38 115 120
#8 Silant Turtle 3,212 35 115 120
#9 Edward5534 2,358 38 105 115
#10 Truth-seek 1,023 8 65 115
#11 Hollow_Hitsu 4,046 91 105 115
#12 GoldenAndSilver 5,890 34 110 115
#13 ShiningSpear 6,399 27 110 110
#14 Kousuke Seto 1,932 30 105 105
#15 TheEternalOfNothingness 1,027 2 105 105
#16 IAmEdd 2,949 54 95 100
#17 TheDarkRose 4,371 6 100 100
#18 Jin Kisaragi 2,867 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,512 46 90 90
#20 Naruhi 5,450 48 75 75
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era