Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Squad Renown Hunter Score Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,991 34 4 120 190
#2 Mista-mage123 266 3 0 10 115 145
#3 Nitan 6,413 195 18 130 130
#4 NImetz 2,778 159 125 130
#5 TikTik 7,650 218 41 22 130 130
#6 Silant Turtle 4,185 39 7 0 125 130
#7 Shinobi_Bound 3,455 186 120 125
#8 Leofox 2,274 38 1 115 120
#9 Edward5534 3,267 39 0 16 105 115
#10 Truth-seek 1,023 8 65 115
#11 Hollow_Hitsu 4,047 91 105 115
#12 GoldenAndSilver 7,257 39 21 8 110 115
#13 ShiningSpear 6,720 29 17 0 110 110
#14 Kousuke Seto 2,350 32 5 2 105 105
#15 TheEternalOfNothingness 1,091 2 2 0 105 105
#16 IAmEdd 2,977 54 1 95 100
#17 TheDarkRose 4,442 6 0 100 100
#18 Jin Kisaragi 2,867 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,512 46 90 90
#20 Goldwill 1,874 5 1 80 85
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era