Excel Rayne - Season 7: End of an Era - Scores

Name Battles Won Duels Won Squad Renown Hunter Score Experience (0%/100%) Honor Points
#1 Neo-MasterX 2,991 34 4 120 190
#2 Edward5534 3,479 40 0 18 145 155
#3 Mista-mage123 270 3 0 10 115 145
#4 Nitan 6,425 196 18 130 130
#5 NImetz 2,778 159 125 130
#6 TikTik 7,834 220 57 25 130 130
#7 ShiningSpear 6,768 30 14 0 130 130
#8 Silant Turtle 4,221 39 8 1 125 130
#9 Shinobi_Bound 3,455 186 120 125
#10 Leofox 2,274 38 1 115 120
#11 Truth-seek 1,023 8 65 115
#12 Hollow_Hitsu 4,047 91 105 115
#13 GoldenAndSilver 7,257 39 21 8 110 115
#14 Kousuke Seto 2,474 35 7 4 105 105
#15 TheEternalOfNothingness 1,093 3 2 0 105 105
#16 IAmEdd 2,977 54 1 95 100
#17 TheDarkRose 4,442 6 0 100 100
#18 Jin Kisaragi 2,867 84 95 95
#19 Team 5Ds - Yusei Fudou 7,512 46 90 90
#20 Goldwill 1,909 6 2 80 85
Page: 1 2 3 ...

Return to Excel Rayne - Season 7: End of an Era