Naruto Adventure Brasil

by Naruto Adventure Brasil
Reestruturação do melhor jogo de Naruto Brasil, atualizações semanais, venha se divertir!!!

Top Players

Name Key Clan Level Kills Honra
#1 Ruan Newdragun Usuario de Genjutsu 195 8 1231
#2 Yuki Sooogeking SynysterMB Haku 195 0 1570
#3 Uchiha Yuuta MHill Uchiha 194 0 545
#4 Uzumaki Amichi Caio Ogami Uzumaki 194 0 524
#5 Ayoko Ayoko_1 Usuario de Marionetes 188 0 454
#6 Darling QlqCoisa Usuario de Genjutsu 186 0 0
#7 Hyuuga Yggix Diogo123a Hyuuga 186 1 1640
#8 Kaguya Luffy Skytter Kaguya 186 0 55
#9 Uchiha Wolf Tigerblack Uchiha 178 0 0
#10 Uchiha Cronos Diogogirao23 Uchiha 173 0 40
#11 Hyuuga Hitsu GeForce Experience Hyuuga 161 0 0
#12 Uchiha Rokooh Narutorpg23 Uchiha 159 0 0
#13 Shanks Script Boost Usuario de Genjutsu 149 0 32
#14 Kaguya Sunwizer Louko123 Kaguya 132 0 8
#15 MonkeyD_Luffy Kjoao Usuario de Taijutsu 107 0 18783
#16 Aburame Kjoao Wdragon_13 Aburame 105 0 2
#17 Comiseucu Kjoao_2 Iryonin 64 0 0
#18 Katsuki Ricksondias17 Usuario de Taijutsu 63 0 0
#19 Hyuuga Askjdsa TheRealFaker Hyuuga 1 0 0

Medals Earned

No players have earned any medals yet.